قلب و عروق

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص قلب و عروق در شیراز در بیمارستان کوثر                           

   

دکتر محمود تابنده

متخصص قلب و عروق

دکتر کاووس جمالی

متخصص قلب و عروق

دکتر جواد کجوری

متخصص قلب و عروق

دکتر احسان بهرامعلی

متخصص قلب و عروق

دکتر پرهام استوان

متخصص قلب و عروق

دکتر سیدشهاب الدین شهرزاد

متخصص قلب و عروق


دکتر پروین مرزبان

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر فاطمه دژ بخش

متخصص قلب و عروق

دکتر طناز رزمی

متخصص قلب و عروق

دکتر سهیلا جعفر پور فسایی

متخصص قلب و عروق

دکتر محمد کافی

متخصص قلب و عروق


دکتر فرزاد عدل

متخصص قلب و عروق


دکتر اردوان زینل زاده

متخصص قلب و عروق

دکتر مهدی نعمتی

متخصص قلب و عروق

دکتر سیدمحمدرضا موسوی

متخصص قلب و عروق

دکتر محمود طاهری

متخصص قلب و عروق

دکتر پریسا نامی

متخصص قلب و عروق

دکتر هومن شریعتی قادی کلایی

متخصص قلب و عروق

دکتر رضا صلاحی

متخصص قلب و عروق


دکتر ابراهیم رحیمی

متخصص قلب و عروق

دکتر حمیدرضا روحانی

متخصص قلب و عروق

دکتر کتایون موثقی

متخصص قلب و عروق

دکتر دل آرام نیک فرجام

متخصص قلب و عروق


دکتر هاجر کامفیروزی

متخصص قلب و عروق

دکتر زهرا سوندرومی

متخصص قلب و عروق

دکتر عبدالحمید فروزانی

متخصص قلب و عروق

دکتر سید مجتبی حسینی

متخصص قلب و عروق

دکتر عبدالمهدی قاسم زاده

متخصص قلب و عروق

دکتر محمد مهدی قائدیان رونیزی

متخصص قلب و عروق

دکتر کریم ابراهیم زاده

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر زهرا البرزی

متخصص قلب و عروق

دکتر دامون حق شناس

متخصص قلب و عروق

دکتر ژیلا درفشان

متخصص داخلی-فوق تخصص قلب و عروق

دکتر اسعدمیرزا سعادت

متخصص قلب و عروق

دکتر ساسان عفیفی خانه زنیانی

متخصص قلب و عروق

دکتر زینب سادات فتاح جهرمی

متخصص قلب و عروق

دکتر مصطفی فتاحی فرد

متخصص قلب و عروق

دکتر علی کاظم موسوی

متخصص قلب و عروق

دکتر بهمن ملک زاده

متخصص قلب و عروق

دکتر روح اله منصوری

متخصص قلب و عروق

دکتر سیدعلیرضا منیری

متخصص قلب و عروق

دکتر دیدار زارعی

متخصص قلب و عروق

دکتر آرش یزدان شناس

متخصص قلب و عروق

دکتر حمید آموزگار

متخصص قلب و عروق

دکتر احسان ابدی

متخصص قلب و عروق

دکتر محمدجواد معتمد

متخصص قلب و عروق

دکتر زهرا خیر اندیش

متخصص قلب و عروق فوق تخصص قلب کودکان

دکتر کازرونی فرح پیرویان

متخصص قلب و عروق فوق تخصص قلب کودکان

دکتر سیروس چریکی

متخصص قلب و عروق فوق تخصص قلب کودکان

 

رای شما به این مطلب چیست؟

+11