کلیه ومجاری ادراری

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز در بیمارستان کوثر                           

 

   

دکتر حسین خویش دوست

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری


دکتر مهدی اقبال

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

دکتر شهاب الدین صفوی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری


دکتر فیروزه افسر

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

دکتر محسن رستگاری

متخصص کلیه ومجاری ادراری

دکتر شهریار ضیغمی

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر فرهاد زرقان

متخصص کلیه ومجاری ادراری

دکتر گشتاسب ملک زاده

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر محمد جواد رجبی

متخصص کلیه ومجاری ادراری

دکتر ولی اله عزیزی

متخصص کلیه ومجاری ادراری

دکتر پیمان حکمتی

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر پرویز توکل

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر حیدر ایزد گشت

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر حمید حق شناس

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر عباس سپهری نیا

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر مسعود صالحی

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر امیر فرخی

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر محسن کروپ

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر بهمن گشتاسب

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر سید حسن میرحسینی

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر فرهاد میرکاظمی

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر کیومرث ایزدپناه

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر اسماعیل خانلری

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر هادی رضائی

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر محمدرضا سلطانی

متخصص کلیه ومجاری ادراری


دکتر مهدی شهریور

متخصص کلیه ومجاری ادراری

رای شما به این مطلب چیست؟

+6