مغز و اعصاب

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص مغز و اعصاب در شیراز در بیمارستان کوثر                           

 

   

دکتر عبداله نجات بخش

فوق تخصص اعصاب و روان

دکتر مهرزاد پور جعفر

متخصص مغز و اعصاب


دکتر زهرا سلامی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر زهرا نیکنام

متخصص مغز و اعصاب

دکتر محمدرضا رجایی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر افشین برهان حقیقی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر بهمن وراوی پور

متخصص مغز و اعصاب

دکتر راضیه رضایی

متخصص مغز و اعصاب

رای شما به این مطلب چیست؟

+5