مغز و اعصاب

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص مغز و اعصاب در شیراز در بیمارستان کوثر                           

 

   

بهترین متخصص اعصاب و روان در شیراز

دکتر عبداله نجات بخش

فوق تخصص اعصاب و روان

بهترین متخصص اعصاب و روان در شیراز

دکتر مهرزاد پور جعفر

متخصص مغز و اعصاب

بهترین متخصص اعصاب و روان در شیراز

دکتر زهرا سلامی

متخصص مغز و اعصاب

بهترین متخصص اعصاب و روان در شیراز

دکتر زهرا نیکنام

متخصص مغز و اعصاب

بهترین متخصص اعصاب و روان در شیراز

دکتر محمدرضا رجایی

متخصص مغز و اعصاب

بهترین متخصص اعصاب و روان در شیراز

دکتر افشین برهان حقیقی

متخصص مغز و اعصاب

بهترین متخصص اعصاب و روان در شیراز

دکتر بهمن وراوی پور

متخصص مغز و اعصاب

بهترین متخصص اعصاب و روان در شیراز

دکتر راضیه رضایی

متخصص مغز و اعصاب

بهترین متخصص اعصاب و روان در شیراز

دکتر علی اکبر بیدکی

متخصص مغز و اعصاب

رای شما به این مطلب چیست؟

+17