جراح عمومی

لیست پزشکان متخصص جراحی عمومی در شیراز در بیمارستان کوثر                           

 

   


دکتر یحیی حکمت نژاد

جراحی عمومی

دکتر علیرضا زاهدی نسب

جراحی عمومی

دکتر مرتضی خیر اندیش

جراحی عمومی

دکترشهرام بلند پرواز

متخصص جراحی عمومی

دکتر حمیدرضا عباسی

متخصص جراحی عمومی


دکتر زهرا حسینیان

جراحی عمومی

دکتر علیرضا رضایی

متخصص جراحی عمومی

دکتر محسن عندلیب

متخصص جراحی عمومی


دکتر شهلا وفا جو

متخصص جراحی عمومی

دکتر محسن مجیدی

متخصص جراحی عمومی

دکتر علی کریمی

متخصص جراحی عمومی

دکتر محمد ضیائی

متخصص جراحی عمومی

دکتر سید ناصر افشین

متخصص جراحی عمومی

دکتر سعيد غفوري منش

متخصص جراحي عمومي و لاپاراسكوپي

دکتر سعید یزدانی

متخصص جراحی عمومی

دکتر بیژن ضیائیان

متخصص جراحی عمومی

دکتر حسین حیدری پور

متخصص جراحی عمومی

دکتر محمود قریشی

متخصص جراحی عمومی

دکتر سیروس گرامی

متخصص جراحی عمومی

دکتر محمد رجایی

متخصص جراحی عمومی

دکتر احسان رحمانیان حقیقی

متخصص جراحی عمومی

دکتر محمد رفعتی نوایی

متخصص جراحی عمومی

دکتر سید موسی موسوی

متخصص جراحی عمومی

دکتر محسن رضا منصوریان

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی پیوند کبد

دکتر حسن بدیعی

متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی قلب

دکترمهدی مجرب

متخصص جراحی عمومی

رای شما به این مطلب چیست؟

+7