ارتوپدی

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص ارتوپدی در شیراز در بیمارستان کوثر                           

 

   


دکتر علیرضا توکلی

متخصص ارتوپدی


دکتر ایمان شهریاری

متخصص ارتوپدی

دکتر هومن عباسی

متخصص ارتوپدی


دکتر سورنا رضازاده

جراحی ارتوپدی

دکتر آرش خزاعی

متخصص ارتوپدی


دکتر محمدسعید مهاجری

متخصص ارتوپدی

دکتر ایمان ودیعی

متخصص ارتوپدی

دکتر ابوذر فیجان

متخصص ارتوپدی

دکتر مجید عابدی سماکوش

متخصص ارتوپدی

دکتر بهرام مستوفی

متخصص ارتوپدی

دکتر بهداد اسکندری ثانی

متخصص ارتوپدی

دکتر محمدعلی قاسمی

متخصص ارتوپدی

دکتر فریدون مجتهد جابری

متخصص ارتوپدی

دکتر حمید کریمی فرد

متخصص ارتوپدی

دکتر کیوان رهبری

متخصص ارتوپدی

دکتر علی ازاد

متخصص ارتوپدی

دکتر بهرام محمدی آزاد

متخصص ارتوپدی

دکتر ایمر نامداری

متخصص ارتوپدی

دکتر افروزه نامی

متخصص ارتوپدی

دکتر وحید ابراهیمی نژاد

متخصص ارتوپدی

دکتر جعفر خلیلی

متخصص ارتوپدی

دکتر فرج اله دهقانی

متخصص ارتوپدی

دکتر بهرام محمدی آزاد

متخصص ارتوپدی

دکتر محمد امین پور علی محمدی

متخصص ارتوپدی

دکتر امیررضا وثوقی

متخصص ارتوپدی

دکتر جواد دهقانی

متخصص ارتوپدی، فوق تخصص اطفال

رای شما به این مطلب چیست؟

+7