جراح مغز و اعصاب

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب در شیراز در بیمارستان کوثر                           

 

   


دکتر علیرضا زارعی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر بیژن زمانی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مجیدرضا فرخی

متخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر بابک ملک پور

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مهدی خانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر علی نعمتی

متخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر علی رزم کن

متخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر مهران صداقت

متخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر عبدالرضا رحمانیان

متخصص جراحی مغز و اعصاب

رای شما به این مطلب چیست؟

+7