آمادگی های قبل از پروسیجر پزشکی هسته ای

چگونه خود را برای انجام اسکن MIGB آماده کنیم ؟

لطفا موارد زیر را جهت انجام اسکن MIGB رعایت فرمائید:

  • لیست داروهای مصرفی خود را به متصدی پذیرش برای اطلاع پزشک تحویل دهید و طبق دستور پزشک داوهایی را که به شما اعلام می شود قطع نمائید.
  • در خانمها ی شیرده باید شیردهی قطع شود(در زمان تجویز دارو قطع شود وبعد ازآن قطع کامل شیردهی).
  • بیمار باید از دو روز قبل از تزریق تایک هفته بعد از تزریق قطره لوگول مصرف کند .
  • در بالغین بالای 13 سال روزانه 130میلی گرم معادل 12قطره لوگول (هر 8ساعت 4قطره)
  • درافراد 3 تا 13 سال 6 قطره و زیر 3 سال 3 قطره ، زیر 1 ماه 1/5 قطره در روز تجویز شود.

رای شما به این مطلب چیست؟

0