لینک های سریع
انگلیسی
 لینک ویژه بیماران
 درمانگاه
 فرم ثیت نام درخواست کار 
 بنیادقلب فارس
 

kowsar

 

  
 software
  بخش شبکه فن آوری اطلاعات
 desighn
 hardware

 

 

واحد فن آوری اطلاعات بیمارستان کوثر

واحد فن آوری اطلاعات بیمارستان کوثر با بکارگیری نیروهای متخصص  مجرب و استفاده از تکنولوژی های نوین در راستای تحقق اهداف بیمارستان  از ابتدای سال 84 در زمینه سخت افزار ،نرم افزار ، شبکه ، طراحی و ... شروع بکار نموده است .

 و تا کنون یک شبکه 300 کلاینتی را جهت استفاده از منابع نرم افزاری و سخت افزاری که نمونه هایی از آن در زیرآورده شده است، را هدایت می نماید .

همچنین در این راستا با توجه به رشد سریع فن آوری های نوین با بروز نگه داشتن اطلاعات پرسنل این بخش سعی در ارائه خدمات متناسب نسبت به نیاز کاربران و بیمارستان را دارد .

 1. نرم افزار HIS
( پذیرش-ترخیص- صندوق- بخشها- اتاق عمل - درمانگاه- اورژانس - داروخانه - مدارک پزشکی- تجهیزات پزشکی- تصویربرداری- پزشکی هسته ای

 2. نرم افزار حسابداری- کارگزینی - حقوق و دستمزد -اموال

 3. Pager

 4. حضور و غیاب

 5. سیستم آرشیو تصاویر پزشکی (PACS )

 6. اتوماسیون اداری

 7. سامانه ارسال SMS

8. پورتال بیمارستان  

9. سیستم صف الکترونیکی

10. صدور کارت پرسنلی

11. سامانه درخواست از فن آوری اطلاعات

12. سامانه اعلام وضعیت بیماران

13. سامانه ارائه  گزارش روزانه

14. سامانه کنترل ژتون غذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزارکننده سمپوزیوم ها