لینک های سریع
انگلیسی
 لینک ویژه بیماران
 درمانگاه
 فرم ثیت نام درخواست کار 
 بنیادقلب فارس
 

kowsar

 

نمودار سازمانی بنیاد قلب فارس

 
هیئت امناء بنیاد قلب فارس
 
 
اسامی هیئت مدیره بنیاد قلب فارس
 
 
بازرسان بنیاد قلب فارس
 
 
زنده یادان هیئت امناء
 
 

 

 
تصمیمات مجامع عمومی
 
 
بنیاد قلب فارس
 

 

بنیاد قلب فارس

      بنياد قلب فارس با كمك خيرين و با هدف والا و انساني كمك به همنوعان در سال 1376 شروع به ساخت بيمارستان كوثر نمود. در شهريور ماه 1384 فاز اول آن با يکصدوپنجاه تخت شروع به کار نموده و در نهايت با گسترش و تکميل بخشهاي ديگر بيمارستان  در  مجموع با بيش از سيصد تخت آماده خدمات رساني به بيماران مي باشد .بيمارستان در خيابان قصردشت و دريكي از  سرسبزترين مناطق شيراز متناسب با نياز بيماران قلبي مكان يابي و بنا نهاده شده است . 

 

 

 
دفتربنیاد
 
 
شروعی دیگر
 
سفر هیئت مدیره بنیاد قلب فارس به امارات عربی و دیدار با خیرین بزرگوار
شروعی دیگر
 
بنیاد قلب فارس
 
ماکت بیمارستان کوثر
قدیم