جراح عمومی

لیست پزشکان متخصص جراحی عمومی در شیراز در بیمارستان کوثر                           

 

   

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر یحیی حکمت نژاد

جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر علیرضا زاهدی نسب

جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر مرتضی خیر اندیش

جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکترشهرام بلند پرواز

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر حمیدرضا عباسی

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر زهرا حسینیان

جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر علیرضا رضایی

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر محسن عندلیب

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر شهلا وفا جو

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر محسن مجیدی

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر علی کریمی

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر محمد ضیائی

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر سید ناصر افشین

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر سعيد غفوري منش

متخصص جراحي عمومي و لاپاراسكوپي

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر سعید یزدانی

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر بیژن ضیائیان

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر حسین حیدری پور

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر محمود قریشی

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر سیروس گرامی

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر محمد رجایی

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر احسان رحمانیان حقیقی

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر محمد رفعتی نوایی

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر سید موسی موسوی

متخصص جراحی عمومی

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر محسن رضا منصوریان

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی پیوند کبد

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکتر حسن بدیعی

متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی قلب

بهترین متخصص جراحی عمومی در شیراز

دکترمهدی مجرب

متخصص جراحی عمومی

رای شما به این مطلب چیست؟

+8