چشم پزشک

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص چشم در شیراز در بیمارستان کوثر                           

 

   

بهترین متخصص چشم پزشکي در شیراز

دکتر سیدمحمدعلی میرباقری

متخصص جراحی چشم

بهترین متخصص چشم پزشکي در شیراز

دکتر سیدسحاب الدین شهرزاد

متخصص جراحی چشم

بهترین متخصص چشم پزشکي در شیراز

دکتر فیض اله منصوری

جراحی چشم پزشکی

بهترین متخصص چشم پزشکي در شیراز

دکتر ثریا صاکی

فوق تخصص و جراح چشم

بهترین متخصص چشم پزشکي در شیراز

دکتر احمد گلکار

متخصص جراحی چشم

بهترین متخصص چشم پزشکي در شیراز

دکتر پیام مکاتب

متخصص جراحی چشم

بهترین متخصص چشم پزشکي در شیراز

دکتر حمید آزادی

متخصص جراحی چشم

بهترین متخصص چشم پزشکي در شیراز

دکتر علیرضا اصلانی

متخصص جراحی چشم

بهترین متخصص چشم پزشکي در شیراز

دکتر اطهر شادمانی

متخصص جراحی چشم

بهترین متخصص چشم پزشکي در شیراز

دکتر فاطمه شریفی

متخصص جراحی چشم

رای شما به این مطلب چیست؟

+7