جستجو سوال شما:
مقالات و یا پاسخ به سوالات متداول را ارائه می دهد.
مطالب
نوبت دهی به سه صورت زیر انجام می پذیرد که شامل : نوبت دهی اینترنتی ( دریافت نوبت از سایت  nobat.kowsar-hospital.ir ) نوبت ده ...
اگر می خواهید ویزیت قلب یا مغز و اعصاب شوید بایستی با وقت قبلی به طبقه همکف بیمارستان مراجعه نموده و از دستگاه ...
مراجعه کننده گرامی، در صورتی که جهت انجام آزمایش به این مرکز مراجعه نموده اید ، باید مراحل زیر را طی کنید: مرا ...
مراجعه کننده گرامی، در صورتی که جهت انجام رادیولوژی با نوبت قبلی به این مرکز مراجعه نموده اید ، باید مراحل زیر ...
ویزیت توسط پزشک قلب مراجعه به پذیرش و دریافت فیش مراجعه به صندوق و پرداخت وجه مورد نظر و دریافت قبض مراجعه به ...
مراجعه به درمانگاه یک واقع در طبقه همکف (اتاق 10) دریافت فرم آمادگی و نوبت بازگشت به منزل - مراجعه به بیمارستان ...
مراجعه کننده گرامی، در صورتی که جهت انجام تست ورزش به این مرکز مراجعه نموده اید ، باید مراحل زیر را طی کنید: - د ...
- گرفتن وقت بصورت تلفنی یا حضوری و اعلام روز مراجعه و دریافت فرم آمادگی (جهت مراجعین حضوری) - مراجعه در روز اعلا ...
مراجعه کننده گرامی، در صورتی که جهت انجام نوار عصب به این مرکز مراجعه نموده اید ، باید مراحل زیر را طی کنید: ای ...
مراجعه کننده گرامی، در صورتی که جهت انجام تست نوار مغز به این مرکز مراجعه نموده اید، باید مراحل زیر را طی کنید: ...
دستور کتبی پزشک مراجعه به درمانگاه یک واقع در طبقه همکف (اتاق 10) و دریافت نوبت و فرم آمادگی بازگشت به منزل مرا ...
به سایت نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان کوثر با لینک nobat.kowsar-hospital.ir مراجعه فرمایید و در قسمت لیست پزشکان از حضور ...
جهت ملاقات بیماران بستری در بخش بخش هـا ساعت ICU  قلب 2 تا 3 ICU  داخلی 2:30 تا 3 CCU 2 تا 3:30 بخش های دی ...