- » مراجعه » در صورت داشتن دستورانجام تصویربرداری( سی تی اسکن ، ام آر آی ، سونوگرافی و ... )مراحل به چه صورت خواهد بود ؟
جستجو سوال شما:


در صورت داشتن دستورانجام تصویربرداری( سی تی اسکن ، ام آر آی ، سونوگرافی و ... )مراحل به چه صورت خواهد بود ؟
پاسخ سوال

مراجعه کننده گرامی، در صورتی که جهت انجام رادیولوژی با نوبت قبلی به این مرکز مراجعه نموده اید ، باید مراحل زیر را طی کنید :

 1. مراجعه به واحد رادیولوژی واقع در زیر زمین
 2. دریافت نوبت از دستگاه نوبت دهی
 3. انتظار جهت رسیدن نوبت مورد نظرو ارائه دفترچه و یا نسخه درخواست به پرسنل پذیرش
 4. رادیولوژی
 5. بررسی نوع درخواست توسط پرسنل پذیرش رادیولوژی و صادر نمودن قبض حسابداری
 6. مراجعه به صندوق در زیر زمین و ارائه قبض دریافتی
 7. پرداخت وجه مورد نظرو دریافت فیش از صندوق
 8. ارائه قبض حسابداری به پرسنل پذیرش رادیولوژی
 9. مراجعه به اتاق انجام اقدام
 10. انجام اقدام
 11. بازگشت به منزل
 12. مراجعه در روز مشخص شده برطبق پیامک ارسال شده از طرف بیمارستان کوثر   و ارائه قبض رادیولوژی و دریافت نتایج اقدام انجام شده

توجه داشته باشید که نتیجه عکسبرداری همان موقع آماده می شود ولی نتیجه اقدامات دیگر نیاز به زمان دارد و به شما جهت دریافت جواب پیامک ارسال می شود


اطلاعات
کمیته
مراجعه
تاریخ اضافه شده
1398-02-07 10:58
نمایش
590