- » مراجعه » ساعت ملاقات همراهان بیمار و مقررات مربوط به ورود به بخش چگونه است؟
جستجو سوال شما:


ساعت ملاقات همراهان بیمار و مقررات مربوط به ورود به بخش چگونه است؟
پاسخ سوال

جهت ملاقات بیماران بستری در بخش

بخش هـا ساعت
ICU  قلب 2 تا 3
ICU  داخلی 2:30 تا 3
CCU 2 تا 3:30
بخش های دیگر ساعت 2 تا 4


طبق مقررات بیمارستانی 

آوردن اطفال زیر 15 سال  ، گلهای طبیعی ، فلاسک چای ، پتو و زیرانداز  ممنوع می باشد.


اطلاعات
کمیته
مراجعه
تاریخ اضافه شده
1398-02-08 03:04
نمایش
540