چگونه خود را برای انجام عکسبرداری از دستگاه ادراری آماده کنیم ؟

لطفا موارد زیر را جهت انجام عکسبرداری از دستگاه ادراری رعایت فرمائید:

  • در صورت استفاده از قرص متفورمین ،24 ساعت قبل و 24 ساعت بعد از عکسبرداری قطع شود.
  • بیمار قبل از انجام عکسبرداری حمام کند.
  • ساعت 7 شب قبل از مراجعه مقداری سوپ بخورید.
  • یک ساعت بعد از خوردن سوپ، روغن کرچک بخورید و تا دو ساعت راه بروید تا شکم تخلیه شود.

          (افراد با وزن 60 کیلوگرم و کمتر ،80 گرم روغن کرچک 
          افراد با وزن بالای 60 کیلوگرم ، 120 گرم روغن کرچک

          کودکان 7 تا 15 سال 40 گرم روغن کرچک)

  • از خوردن داروهای مشابه مانند قرصهای ملین (بیزاکودیل) یا شربت های مسهل و امثال آن خودداری نمایید.فقط روغن کرچک آمادگی لازم را ایجاد می نماید.
  • داروهای قلب و فشار خون را طبق دستور پزشک معالج خود استفاده نمایید و از خوردن سایر داروها خودداری نمایید.
  • راس ساعت نوبت دهی شده کاملا ناشتا به بخش تصویربرداری مراجعه نمایید.
  • بر حسب موارد اورژانس یا اشکال در دستگاههای تصویربرداری ممکن است عکس شما با تاخیر انجام شود.لطفا در این مورد با بخش همکاری لازم را داشته باشید.