چگونه خود را برای انجام سونوگرافی کلیه و لگن - شکم و لگن آماده کنیم ؟

آمادگی سونوگرافی کلیه و لگن- شکم و لگن
  • 8 ساعت قبل از انجام سونوگرافی ناشتا باشید.
  • لطفاً شب قبل از مراجعه از خوردن لبنیات، نوشابه، غذا و مایعات گازدار خودداری فرمایید.
  • شب قبل از مراجعه 2 عدد قرص دایمیتیکون به فاصله 15 دقیقه و صبح روز مراجعه نیز 2 عدد قرص دایمیتیکون دیگر به فاصله 15 دقیقه بجویید.
  • هنگام مراجعه 3 تا 4 لیوان آب بنوشید.
توجه داشته باشید که راس ساعت نوبت دهی شده حضور داشته باشید
در صورت تاخیر نوبت شما باطل می شود.

رای شما به این مطلب چیست؟

0