چگونه خود را برای انجام سونوگرافی سینه آماده کنیم ؟

لطفا موارد زیر را جهت انجام سونوگرافی سینـه رعایت فرمائید

  •  لطفاً قبل از مراجعه استحمام نموده و موهای زائد محل انجام سونوگرافی را تمیز نمایید.
  • در صورت داشتن ماموگرافی و سونوگرافی قبلی، جواب آن را همراه خود بیاورید.

توجه داشته باشید که راس ساعت نوبت دهی شده حضور داشته باشید .

در صورت تاخیر نوبت شما باطل می شود.

رای شما به این مطلب چیست؟

0