چگونه خود را برای انجام ام آر آی پستان آماده کنیم ؟


لطفا موارد زیر را جهت انجام ام آر آی پستان رعایت فرمائید:

  • بیمار قبل از انجام ام آرآی حمام کند.
  • تمام مدارک پزشکی قبلی خود را (از جمله سونوگرافی پستان، ماموگرافی، نمونه برداری و...) را به همراه داشته باشید.
  • قبل از مراجعه تمام وسایل فلزی خود را خارج کنید.
  • حتما جواب آزمایشات خود را (BUN,CR) در روز مراجعه بهمراه داشته باشید.
  • در صورت داشتن هرگونه باطری قلبی، ترکش، و یا هر چیز فلزی دیگر به کارشناس مربوطه اطلاع دهید.
  • 4تا 6 ساعت قبل از انجام ام آرآی ناشتا باشید.
  • در صورتی که از محیط بسته ترس دارید می توانید یک همراه برای در کنار بیمار بودن به همراه داشته باشید.
  • خانم ها در صورت حاملگی قبل از انجام ام آرآی کارشناس مربوطه را مطلع فرمایید.
  • در صورت داشتن شیردهی کارشناس مربوطه را مطلع فرمایید.
  • قابل توجه بیمارمحترم:بهترین زمان برای انجام این آزمایش بین 10 تا 14 روز پس از شروع قاعدگی می باشد.

رای شما به این مطلب چیست؟

0