راهنمایی مراجعـان

ما پرسنل بیمارستان کوثر در راستای ماموریت و چشم انداز بیمارستانمان ارزشهای زیر را به عنوان اصول رفتاری و منشور اخلاقی، سرلوحه خود قرار می دهیم و بدین وسیله حداکثر تلاشمان را در جهت رضایت و سلامت شما بکار خواهیم بست.

زیر مجموعه ها