مشخصات فیزیکی بخش :این بخش با 12 تخت فعال در طبقه چهارم قرار گرفته است . اتاق های بخش شامل : : رختکن کارکنان ( زنان و مردان ) –اتاق سرپرستار –سرویس بهداشتی کارکنان (زنان و مردان)– اتاق Blood gas

تجهیزات این بخش شامل : مانیتور مرکزی – مانیتورهای بد ساید –دستگاه ونتیلاتور – دستگاه پیس میکر- دستگاه بالون پمپ- ساکشن مرکزی -ساکشن پرتابل –سرنگ پمپ – دستگاه چک ACT –اکسیژن مرکزی – اکسیژن پرتابل –دستگاه نوارقلب – دستگاه Echo– دستگاه X-Rayپرتابل-دی س شوک - تشک مواج – چراغ سیالیتیک –Vibrator- Nebulizer-یخچال نگهداری خون –یخچال نگهداری دارو –وارمر

پذیرش بیمار: بیماراز اتاق عمل 4 بلافاصله به این بخش منتقل می شود در واقع این بخش ریکاوری بعد از جراحی قلب می باشدو پس از گذران دوران حاد ، به بخش ICU2 منتقل می شود.