مشخصات فیزیکی بخش

بخش  سی سی یو اتفاقات   با  14 تخت بستری  در طبقه  اول   بیمارستان کوثر واقع شده است  اتاق های بخش شامل :اتاق دارو – اتاق  وسایل – انبار  وسایل – انبار ملحفه – آبدارخانه – رختکن – اتاق آلوده – سرویس بهداشتی بیماران و پرسنل – اتاق تی شوی   می باشد .

تجهیزات  بخش

ساکشن- سرنگ پمپ –دسی شاک– تشک مواج – دستگاه  نوار قلب – گلوکومتر  - اتوسکوپ – افتالموسکوپ – برانکارد – ویلچر –مانیتور  بدساید   و سنترال -  سیستم کامپیوتر   - اینفیوژن پمپ -    پیس میکر موقت- تله متری و ...

پذیرش بیمار  

 بیماران از قسمت  اورژانس  و یا بخش آنژیوگرافی  به سی سی  یو  ارجاع داده می شوند .  بعد  از ورود بیمار به بخش و تحویل پرونده  بیمار به تخت خود هدایت شده و   بعد از انجام مانیتورینگ  و گرفتن علائم حیاتی و ثبت  در فرم مربوطه اقدامات اولیه جهت بیمار از لحاظ مستندات پرونده نویسی و تشکیل کاردکس  و اجرای دستورات پزشک مبنی بر دادن دارو یا پیگیری پروسیجر ها صورت می گیرد .