توضیحات کلی


بخش اورژانس در طبقه همکف بیمارستان کوثر قرار گرفته است ،تعداد 24 پرستار و 4 کمک بهیار دارد ،بخش اورژانس شامل اتاق تریاژ، اسکرین، اتاق تزریقات، معاینه زنان، اتاق CPCR ،اتاق عمل سرپایی، سرویس بهداشتی، پذیرش اورژانس، انبار تجهیزات و واحد فوریتها می باشد.

چه بیمارانی در بخش بستری می شوند


بیماران قلبی، جراحی قلب، جراحی عمومی (آپاندکتومی و کله سیستکتومی و انواع هرنی...)،کلیه و مجاری ادراری، مغز و اعصاب ، نارسایی قلبی، بیماران داخلی و تمام بیماران اورژانسی پذیرش می شوند، قابل ذکر است بیماران مسمومیت، خونریزی مغزی، تروما وهمچنین به دلیل کمبود تخت داخلی و مغز و اعصاب پس از STABLE شدن بیمار به مراکز دیگر اعزام می شوند،

تجهیزات بخش


واحد فوریتها شامل 7 یونیت دارای یك كنسول و هر كنسول شامل اكسیژن مركزی، ساكشن مركزی می باشد.

هر یونیت به تخت، مانیتور Bedside( قابل تنظیم برای بزرگسالان و كودكان )،دستگاه فشار خون، پالس اکسیمتری، چهارپایه، سیستم احضار پرستار مجهز شده است .

بخش اورژانس  به مانیتور سنترال ،سیستم احضار نگهبان ،سیستم ولکام ،سیستم سرملیشی و گرمایشی تجهیز شده است  سیستم HIS جهت دسترسی درخواست خدمات پاراکلینیک ،دسترسی پرونده ،ارسال نمونه ها ،پذیرش و ترخیص فعال می باشد .

خدمات ویژه بخش


  • انجام عمل سرپایی ازجمله گذاشتن دبل لومن ، تری پل لومن و ..                                   
  • انجام آموزش درون بخشی
  • انجام تریاژ دو لایه
  • ارزیابی بیمار قبل از تریاژ جهت شناسایی و اولویت بندی بیمارانی که نیاز به اقدامات اورژانسی دارند.
  • ارزیابی مداوم بیمارانی که در انتظار ویزیت پزشک در اتاق اسکرین می باشند.
  • دسترسی سریعتر جهت تشکیل پرونده و تسویه به دلیل وجود پذیرش در لابی اورژانس